"Floww helpt ons te verbinden
vanuit het hart"

Toña Wong Chung trekt parallel met haar aanpak in relatietherapie

Toña Wong Chung timmert hard aan de weg; ze heeft een opleidingsinstituut voor natuurlijke geneeswijzen, waaronder Reiki, ze heeft de 2de dan in de Japanse krijgskunst Aikido en is auteur van columns en het boek ‘Hoe word ik de beste minnaar van de wereld’, dat inmiddels ook tot theaterstuk is gepromoveerd. En ze is fan van Floww-producten, omdat, zo zegt ze, deze ‘resoneren’ met haar aanpak in het begeleiden van individuen en stellen in relatietherapie.

“Ik ben inmiddels 20 jaar holistisch therapeut. Het is moeilijk om het precies te duiden, maar in ‘holistisch’ zit het woord ‘whole’. Voor mij wil dat zeggen dat ik vanuit allerlei verschillende invalshoeken werk aan de heelheid van mensen en daarbij houd ik me heel veel bezig met relaties, met stellen. Daar heb ik ook een boek over geschreven; ‘Hoe word ik de beste minnaar van de wereld’. Dat is gebaseerd op de ervaringen die ik heb opgedaan binnen mijn praktijk. Het boek gaat over liefde, seksualiteit en intimiteit. Het is mijn missie om mensen in zachtheid weer met elkaar te kunnen verbinden. Ik pleit ervoor dat we elkaar niet in schaarste zetten, maar dat we  proberen te leven in overvloed door de gedachte te omarmen dat we in elke ontmoeting liefde kunnen vinden. Dat we weer gaan verbinden vanuit het hart en zachter worden met elkaar. En ja, daar helpt Floww ook bij.”

Feel Love Open World Wide

“Ik ga mijn eigen weg tegen het oprukkend cynisme. Wat me vooral verwondert als ik met stellen bezig ben, is het taalgebruik. Zoals partners soms tegen elkaar praten, met zo weinig zachtheid…, alsof het heel normaal is om zo hard te zijn. Ik blijf er altijd mee bezig om ze alternatieven te laten vinden. ‘Kijk, het kan ook zo en misschien helpt dat...’ Het is meer een uitnodiging; ik zeg nooit hoe het moet. Net zoals ons systeem zelf kiest waarmee het gaat resoneren, kunnen wij die keuze ook maken. Als je Floww bij je draagt in een stralingsrijke omgeving, zal jouw systeem kiezen voor de zachte, natuurlijke frequenties van het Floww-veld. Dat is ook precies zoals ik werk. Ik kan mensen niet dwingen om iets te doen, maar ik kan ze wel uitnodigen om mee te resoneren met een andere frequentie, één die meer mogelijkheden biedt om in verbinding te komen met elkaar. Daar gebruik ik Floww bij. Niet toevallig is Floww een acroniem dat staat voor Feel Love Open World Wide. Dat sluit heel direct aan bij mijn persoonlijke missie.”

Onbewuste triggers

“Een andere, belangrijke parallel is dat Floww-producten bescherming bieden voor iets dat we niet kunnen zien. Dat is ook wat ik de hele tijd doe. Mensen doen niet naar tegen elkaar omdat ze dat zo graag willen, maar omdat ze last hebben van allerlei dingen waarvan ze zich niet bewust zijn. Van mijn part dingen die ze van hun ouders of hun voorouders hebben en die ze niet in kaart hebben gebracht. Of wat dan ook. Er zijn heel veel onbewuste triggers die een rol spelen in de manier waarop we met elkaar omgaan. Als ik mensen in therapie heb, help ik ze om te voelen en dan worden ze zich bewust waar eigenlijk het probleem zit. En dat is zelden tussen elkaar. Het zijn dingen in hen zelf die ze eerder niet hebben gezien. Nou ja, dit is wat ik doe in een notendop. Maar er is nog wel een ‘maar’; het moment dat mensen gaan voelen en zachter worden, is vaak ook het moment dat er meer dingen boven komen drijven. Dan kan er een grote crisis uitbreken, doordat alles wat al die tijd onderdrukt is geweest naar boven komt. Dan is het heel belangrijk dat daar begeleiding bij is.

Ook buiten therapie om kan het gebeuren dat er door het gebruik van Floww dingen naar boven komen. Als je dat overkomt zul je zelf niet meteen de relatie leggen met het gebruik van Floww. In de meeste gevallen zal het zichzelf regelen, maar het is wel goed om te beseffen dat dit kan gebeuren, zodat je begrijpt waar het vandaan komt en dat je zelf adequaat kunnen handelen.”