Oops! page not found. Back to home page

Misschien kun je Floww vergelijken met wat ik ervaar als ik in het bos ben.

Biomedisch ingenieur Eelco Toxopeus

Hij groeide op in Suriname en kijkt dus niet alleen door een Westerse bril naar de medische wetenschap. Ook Floww benaderde hij met open vizier en sinds de eerste kennismaking is hij als adviseur aan het bedrijf verbonden. Biomedisch ingenieur Eelco Toxopeus geeft aan dat Floww zich in de praktijk heeft bewezen, maar ook dat er nog veel is dat we niet volledig begrijpen. “Misschien kun je Floww vergelijken met wat ik ervaar als ik in het bos ben.”

Een eerste kennismaking vond plaats in de periode dat Eelco Toxopeus, aan de Universiteit Twente afgestudeerd in Biomedische Technologie, als adviseur werkte voor de Raad van Bestuur van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. “In die tijd kreeg ik diverse studies onder ogen over de enorme toename van de kosten van de gezondheidszorg. Kosten die mede voortkomen uit het gegeven dat we met z’n allen een stuk ongezonder worden, wat onder meer zichtbaar is in de sterke toename van auto-immuun aandoeningen. Dus gingen we op zoek naar mogelijke oorzaken. Een belangrijke factor -bijna logisch- was de toegenomen elektromagnetische straling in onze leefomgeving en het negatieve effect hiervan op onze gezondheid. Daar ben ik ingedoken en via dat traject kwam ik bij Floww. Ik vond het leuk dat er een Nederlands bedrijf was dat zich bezig hield met deze materie.”

Voorzorg

Hij besloot ook meteen een aantal producten af te nemen, onder meer een personalFloww en een mobileFloww. “Ik behoor tot de groep gebruikers die geen duidelijke klachten ondervindt van straling. De Floww-producten gebruik ik vooral uit voorzorg. Mensen die niet geplaagd worden door gevoeligheid voor elektromagnetische straling, zullen niet een groot verschil ervaren met of zonder deze producten. Het effect zal zich eerder op langere termijn manifesteren, bijvoorbeeld door een verhoogde weerstand of door minder kans op aandoeningen. Dat soort effecten zijn moeilijk meetbaar en als wetenschapper kies ik in dat opzicht voor een kritische benadering. Wat is echt? Wat wil je geloven? Het placebo-effect kan altijd een rol spelen. Ook rond de werking van Floww is er veel dat we nog niet begrijpen.”

Vraagtekens

Ook ontkennen dat straling een effect op onze gezondheid kan hebben, vindt Eelco Toxopeus onverstandig. “Destijds ben ik tot de conclusie gekomen dat de toegenomen ‘lichaamsvreemde’ elektromagnetische straling, zoals GSM, Wifi en Bluetooth, een van de mogelijke oorzaken lijkt te zijn van de toename van auto-immuun aandoeningen. Meerdere wetenschappelijke onderzoeken wijzen in deze richting. Maar de wetenschappelijke literatuur roept voorlopig nog meer vragen op dan dat er antwoorden worden gegeven. Toch is het duidelijk dat er een effect is. Elektromagnetische straling is op zich één van de vier natuurkrachten die in onze evolutie een bepalende rol hebben gespeeld. Het gaat daarbij om ‘natuurlijke’ straling die bij ons hoort en mede bepalend is voor ons functioneren. De Duitse geleerde Schumann ontdekte een bepaalde natuurlijke frequentie, die bij nader onderzoek een helende werking op de mens heeft. Deze ‘Schumann Resonantie’ is een natuurlijk fenomeen met een positief effect op ons functioneren. Misschien te vergelijken met wat ik ervaar als ik in het bos ben. Het bos doet iets met ons. Bomen schijnen het Schumann-effect te versterken. Dat zou ook het werkingsprincipe van Floww kunnen zijn. Maar houd me ten goede; dat is een werking die we nog maar net beginnen te begrijpen.”

Managementcoach en gezondheidspionier Daniël Zavrel gaat nooit de deur uit zonder zijn personalFloww

Daniël Zavrel coacht (top)managers in het bedrijfsleven en topsportorganisaties. Hij maakt daarbij onder meer gebruik van innovatieve, baanbrekende gezondheidstechnologie. Zo beschouwt hij ook de technologie van Floww, waarvan hij zelf ook een dankbaar gebruiker is. ”Uit eigen ervaring weet ik wat Floww doet. Ik ben topfit; ik sport, doe aan yoga en ik mediteer… Ik leid, kortom, een gezond leven, maar ben wel heel sensitief. Als coach kom ik veel in bedrijven. Daar staan doorgaans computers en wordt gebruik gemaakt van wifi. Ik merkte dat ik steeds vaker last kreeg van hoofdpijn en een gevoel alsof ik watten in mijn hoofd had. En ik werd steeds sneller moe. Zat ook thuis niet meer goed in mijn vel, sliep superslecht. Maar als ik buiten was, in de natuur, had ik nergens last van. Dat leidde tot de conclusie dat mijn klachten werden veroorzaakt door straling. Vervolgens heb ik duizenden euro’s uitgegeven aan allerlei mensen en dingen die mij beterschap beloofden, maar zonder resultaat. Tot iemand mij tipte over het bestaan van Floww. Inmiddels was ik wel vrij sceptisch over al dit soort zaken, maar toen mocht ik een personalFloww drie weken gratis proberen en ik dacht: ‘Laat ik dat maar doen dan.’ Dat was een openbaring. Met Floww voel ik me alsof ik in de natuur zit. Echt geweldig. Ik vergeet hem dus ook nooit. Hij staat op mijn checklist als ik de deur uitga; sleutel, portemonnee, telefoon en personalFloww.”