Onderzoeken

Datum en onderzoekscentrum

Onderzoek

Conclusie

Groeibalans Research Netherlands 2011

Effect op planten: In 2011 is gestart met onderzoek naar effecten op Buxus en Prunus. Beide gewassen zijn van economisch groot belang binnen de boomteelt en kampen met ziekteproblemen.

In dit onderzoek werden de effecten op de groei & ontwikkeling van het gewas bekeken na toepassing van Floww producten. Doel van de proeven was het kijken en meten of er effecten van de behandelingen met Floww producten.

Conclusie: Duidelijk zichtbare verbetering in de opname van mineralen (CA, Mg, S en P) en bodemverbetering. Door dit intensieve onderzoek zijn directe invloeden zichtbaar gemaakt, met name op het gebied van mineralenopname en bodemverbetering. Beide effecten zijn aangetoond door o.a. plantesap-analyses en bodemchroma’s. Met name de opname verbetering van moeilijk opneembare hoofdelementen zoals Ca. Mg, S en P gaven bij gebruik van Floww verbetering aan.

Hübner study, The Netherlands,  2013

Artikel gepubliceerd in het ‘Book of the 6th International Scientific Conference ‘Knowledge and responsibility for changing and developing health care to meet growing demand for health care provision’, Proceeding of Lectures with Peer Review, 6th-7th June 2013, Slovenia’

Effect op bloedcirculatie mensen: onderzoek naar de effecten van Floww op de bloedcirculatie. Bij gebruik van Floww was de bloedcirculatie significant beter van kwaliteit en snelheid waardoor toxinen beter worden afgevoerd.

 

Conclusie: Deze studie had als doel om de effecten op de aggregatie van rode bloedcellen van een mobiele telefoon met en zonder Floww technologie te onderzoeken in onbehandeld perifeer bloed. Door randvoorwaarden vooraf kon er geen statistische significantie worden berekend. De observatoren hebben aangegeven een trend-achtig verschil te hebben waargenomen in de resultaten. 

De resultaten lieten ook zien dat er een groot verschil zichtbaar was in de aggregatie van rode bloedcellen met en zonder Floww technologie. De studie en andere onafhankelijke tests hebben verder laten zien dat Floww technologie in staat lijkt om aggregatie van rode bloedcellen te kunnen verminderen. 

De bovenstaande figuren laten de mate van bloedstolling (het stapelen van bloed cellen op elkaar) zonder het gebruik van Floww (5.1B) en mét gebruik van Floww (5.1C).

Consequently, it is demonstrated that EMF alters the blood clotting mechanism, and reversal is possible by using Floww: aldus M. Hübner, Humaniversity.

Professor van Wersch – BSc, MSc, PhD, Professor bij Teesside University UK en Professor Can Ince – PhD, & Professor Clinical Physiology bij Erasmus Universiteit Rotterdam 

Erasmus Universiteit Rotterdam en Teesside University, UK 2016

Dit onderzoek gaat dieper in op bovenstaand onderzoek en kijkt naar de positieve effecten van Floww op de bloedcirculatie van mensen voor en na het bellen, met en zonder Floww technologie.

Het onderzoek werd gedaan met Cytocam incident dark field camera die geplaatst werd onder bij het oor en filmde terwijl de deelnemers aan het bellen waren.

Conclusie: Het verplaatste bloedvolume is veel groter met het gebruik van Floww bij gebruik van een mobiele telefoon, en zelfs beter dan daarvoor. Meer volume van de bloeddoorstroming betekent dat de bloedcellen meer zuurstof kunnen transporteren naar het menselijk lichaam: The effect was significant: blood flowed quicker and with more volume through the arteries, which indicated a better ‘waste disposal’.

 

SOFFOS Research

Soffos is gespecialiseerd in het meten van effectiviteit van medische methodes en toepassingen.

Zwijndrecht, Netherland 2012

Gezondheidsonderzoek onder Floww gebruikers in Nederland. Gemeten zijn effecten van Floww op: fysiek functioneren; vitaliteit; verandering in gezondheid; sociaal functioneren; emotioneel functioneren, algemenen gezondheid; mentale gezondheid en absentie van pijn.

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een gevalideerde Kwaliteit-van-leven vragenlijst. 

Op basis van een gevalideerde vragenlijst over de Kwaliteit van Leven is er na 4 maanden een significante verbetering te zien is op Kwaliteit van Leven.  

The results indicate that after a four month period all observed changes were positive“.